2023-11-07
FAR-bloggen

Idéhack identifierade utmaningar med att effektivisera uppgiftslämning

Hur skulle vi kunna lösa så att en uppgift endast skickas en gång? Hur skulle vi kunna verka gemensamt för förändrade lagar och regler för att effektivisera företagandet?

De här två frågorna visade sig vara de viktigaste utmaningarna när det gäller företagens uppgiftslämning som identifierades på ett spännande idéhack jag och min kollega Marie Johansson deltog i för en tid sedan. I idéhacket medverkade också personer från olika programvaruföretag, redovisnings- eller revisionsbyråer och myndigheter.

Idéhack generar nya idéer

Det var en upplevelse som gav upphov till många positiva idéer och erbjöd värdefulla insikter. Idéhacket blev också ett tillfälle att knyta kontakter och nätverka utanför det mer formella. 

Jag tycker att idéhacken, även kända som hackathons, är en utmärkt plattform för att generera nya idéer och lösningar på komplexa problem. Det som gjorde detta hackathon speciellt var att det skapades i samarbete med flera myndigheter, där Bolagsverket och Skatteverket var initiativtagare. Under hackathonet strömmade idéerna fritt. Det var inspirerande att alla deltagare uppmuntrades att tänka utanför boxen och komma med nya perspektiv!

Identifiera utmaningar och hitta forum för utveckling

Deltagare med olika bakgrunder och kompetensområden arbetade tillsammans för att identifiera nuvarande forum för samverkan, gemensamma utmaningar och vägen framåt. Resultatet blev en mängd idéer som har potential att förbättra olika tjänster och processer. 

Många forum samverkar redan i dag kring flera av de utmaningar vi identifierade. Ett sådant forum är NSG&B, Nordic Smart Government & Business. Där är visionen att göra verksamheten enklare och skapa värde för Nordens små och medelstora företag, genom att göra realtidsdata tillgänglig och användbar för innovation och tillväxt. NSG&B har varit i gång några år och har sedan i slutet av september i år en ny Advisory Board för Sverige, där jag och Marie ingår.  

Vägen framåt kommer säkert att beröra NSG&B, eller något av de andra forumen för samverkan som FAR deltar i, exempelvis med Skatteverket, Bolagsverket, XBRL, SIE-gruppen och BAS. Men det visade sig också att några utmaningar var svåra att knyta till ett befintligt forum och min förhoppning är att alla utmaningar som lyftes fram som de viktigaste blir omhändertagna. 

BAS-kontoplanen ger förutsättningar för effektivare uppgiftslämning

Vad tror jag då själv om hur vi skulle kunna lösa så att en uppgift endast skickas en gång? Jag tycker att vi är på god väg. Redan i dag går det att skicka in en post i bokföringsprogrammet som också kan bli del av en momsredovisning, en inkomstdeklaration och en årsredovisning.  

För att uppgiften ska bli korrekt finns stöd att hämta i BAS-kontoplanens struktur och tänkta användningssätt. Med ett boksluts- och deklarationsprogram som stödjer den tänkta nyttan med att tillämpa BAS-kontoplanen har företagaren de förutsättningar som behövs för en effektivare uppgiftslämning. 

Birgitta Åhlander är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor och olika perspektiv kopplade till redovisning. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

birgitta.ahlander@far.se

08 506 112 25

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen