2023-03-21
FAR-bloggen

Tid – en framgångsfaktor eller ett hot? 

Det finns ingen lag som säger att bokföring måste gå snabbt. Däremot ska vi redovisnings- och lönekonsulter utföra vårt uppdrag enligt god yrkessed och tillhandahålla en tjänst med hög kvalitet. Hur blir tid en framgångsfaktor i det perspektivet?

Den här gången vill jag börja FAR-bloggen med att citera en klok branschkollega: ”Det står inte i bokföringslagen att det ska gå fort att bokföra”.  

Förståndiga ord som stämmer bra, eller hur? Det framgår inte av någon lag eller norm att vårt arbete ska ske så snabbt som möjligt, utan god yrkessed anger att uppdragen ska utföras enligt tillämpliga lagar och regler för att tillhandahålla en högkvalitativ tjänst. För att vi som redovisnings- och lönekonsulter ska kunna utföra våra uppdrag är kontinuerlig kvalitetssäkring därför nödvändig.

Frigör smarta systemstöd tid till kompetensutveckling?

Men kvalitet kommer inte gratis. Den kräver att vi avsätter tid för kompetensutveckling och för kvalitetsstyrning – det som auktorisationen är ett kvitto på. Av full respekt för att vi alla känner att tiden inte räcker till kanske vi måste ställa oss frågan: Hur vi kan arbeta smartare och dra nytta av den teknik och metodik som finns för att frigöra tid?  

På tal om att dra nytta av teknik och de systemstöd som finns tillgängliga får vi inte glömma bort ”hantverket”. Tidsvinsten finns i den ansamlade kunskap vi besitter och använder för att kunna förstå och tolka lagar och kollektivavtal – det vill säga utför det hantverk som säkerställer kvaliteten i leveransen till uppdragsgivaren.   

Hög kvalitet gör tiden till en framgångsfaktor

Att utföra uppdrag i enlighet med Reko – svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, handlar också om tid. I Reko 2023 belyser FAR bland annat vikten av att det ska finnas tid för att förstå kundens verksamhet, tid att utföra rimlighetsbedömningar, tid för att kvalitetssäkra rapporter och leveranser till uppdragsgivaren. När vi kan leverera både redovisnings- och lönetjänster med hög kvalitet blir tiden en framgångsfaktor.  

Mina avslutande tips: Boka tid i din kalender för kompetensutveckling – och glöm inte bort att planera in tid för kvalitetssäkring! 

Camilla Carlsson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till redovisning och konsultens roll i företagen. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

camilla.carlsson@far.se

08 506 112 24

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen