2023-06-02
FAR-bloggen

Är det svårt att tillämpa K3?

Bokföringsnämnden föreslår ändringar i de allmänna råden för K2 och K3. Förslagen innebär bland annat att fler företag som kategoriseras som mindre företag måste börja tillämpa K3.

Många företag som storleksmässigt tillhör kategorin mindre företag har sedan K-regelverken infördes för drygt tio år sedan valt att tillämpa K2 vid upprättande av företagets årsredovisning.

Det valet gjordes oftast utifrån att K3 i sin första utformning upplevdes kräva en hel del upplysningar, framför allt i noter, och alltså innebar att mer tid behövdes för att upprätta årsredovisningen. Dessa krav lättades upp för mindre företag några år senare, efter ändringar i årsredovisningslagen, men då hade ju företagen redan valt regelverk och många valde att stanna kvar i K2.

En effekt av Bokföringsnämndens förslag till ändringar, som nu är ute på remiss, är att färre företag, som kategoriseras som mindre företag, kommer att kunna tillämpa K2 på räkenskapsår som inleds efter 31 december 2024.

Utan att gå in i detalj på innehållet i Bokföringsnämndens förslag föreslås bland annat att företag med vissa typer av tillgångar, skulder eller transaktioner inte längre får tillämpa K2. Det innebär att de i stället ska tillämpa huvudregelverket K3.

Är det svårt att tillämpa K3? För vem eller vilka är det i så fall svårt?

Att tillämpa huvudregelverket K3 borde inte vara svårt för personer som yrkesmässigt arbetar med redovisning, särskilt inte efter att lättnader infördes för mindre företag.

Men jag kan tänka mig att många, som börjat jobba med redovisning först när K-regelverken fanns på plats inte alltid har fått möjlighet att tillämpa K3 i praktiken, och därför tror att det är svårt. En del har nog lärt sig regelverket först när företaget ”tvingats in” av olika skäl, oftast när företaget inte längre kategoriserats som mindre.

En annan grupp som jag kan tänka mig har uppfattningen att K3 är svårt att tillämpa är företagare som inte anlitat hjälp för upprättande av sin årsredovisning. Det kanske är en företagare som startat sin verksamhet efter att K-regelverken infördes och därför inte har erfarenhet av de principbaserade regelverk som fanns även innan K3. Då föll valet på K2 för att det är regelbaserat och upplevts enkelt att tillämpa.

Fler företag kommer att behöva tillämpa K3 i framtiden. Därför är det är bra att känna sig mer hemma i K3 innan det blir skarpt läge!

Birgitta Åhlander är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor och olika perspektiv kopplade till redovisning. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

birgitta.ahlander@far.se

08 506 112 25

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen