2023-06-30
FAR-bloggen

Vilket avtryck gör Almedalen i höstbudgeten? 

Nedtrappning, halvtomt på gatorna … Olyckskorparna har kraxat över Almedalens framtid. Helt fel. 

Med ett nytt, kortare och mer kärnfullt format har Almedalen professionaliserats. Det nya är färre stora seminarier och ökat fokus på mindre rundabordssamtal med just de personer och organisationer du vill kommunicera med. ”Alla” är ju ändå där.

Nätverkande och fysiska möten behövs även i en digital tidsålder. Genom sociala medier sprids budskapen sedan snabbt till den större publiken. ”Dalen” kommer att leva vidare. 

Rättssäkerhet viktigare än någonsin 

Skatter är i dag ingen topprankad fråga på den politiska agendan. Trots det är frågan ytterst viktig för företag, rådgivare och allas vår välfärd. Skatter måste kunna förstås och tillämpas långsiktigt. Det kallas rättssäkerhet.

I en tid när skattesatser inte längre diskuteras lika intensivt är det just rättssäkerheten kring skatter som är i förgrunden. Hett är däremot hållbarhet i olika former. 

För revisions- och rådgivningsbranschen är tillämpbarhet av nya regler en grundläggande fråga. Det gäller både när det gäller ny hållbarhetsredovisning och nya bolagsskatteregler som kommer från EU och OECD. Viktiga frågor för FAR! 

Hetaste skattefrågorna i Almedalen 

Vilket avtryck kommer då Almedalen 2023 att ge i höstens ekonomiska budgetproposition för 2024? 

  • Svenskt Näringsliv adresserade bristerna i införandet av en lägsta bolagsskattenivå på 15 procent i Sverige. En tilläggsskatt kommer att tas ut redan 2024 i internationella koncerner som inte betalar en bolagsskatt på den nivån. Ännu är OECD inte klara med sina delar kring förslaget. Även FAR arbetar intensivt med frågan. Men den politiska medvetenheten behöver öka. För de större företagen ökar administrationskostnaderna kraftigt. 
  • PwC adresserade beskattningsreglerna för ägare till fåmansaktiebolag, 3:12-reglerna. FAR har en expert i den utredning som nu ser över reglerna. Det berör närmare 500 000 ägare. 
  • Organisationen Företagarna frågade, ”Vad vill partierna i skattepolitiken?”. Partierna svarade och tog upp förmögenhetsskatt, skatt på arbete, bolag, ägare till fåmansföretag, arbetsgivaravgifter och moms. Någon röd tråd i förslagen var svår att finna, men ambitioner finns alltjämt, även om en samlad skattereform inte är att vänta. 
  • Ett antal rundabordssamtal hölls kring rättssäkerhet, till exempel i domstolar, tolkning av nya internationella regler samt företrädaransvaret och skatter för ideell sektor. Detta är delvis nya frågor som måste lösas. EU-frågorna kanske får en lösning i det implementeringsråd som regeringen avser att införa. Klart är att dagens beredningsprocess inte fungerar för det snabbt ökande antal skatter som i praktiken utformas inom EU och OECD. 

Budgetutrymme och ekonomiska realiteter såsom inflation och krig begränsar givetvis möjligheterna för Tidö-partierna. Det blir en spännande höst.  

Nu, trevlig sommar! 
 

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen