2023-01-17
FAR-bloggen

Ökat eget kapital tjänar företag väl

Covid, krig i vår närhet, lynniga och oförutsägbara energipriser är förhållanden som försämrar efterfrågan och lönsamhet. För detta kräver nu många företag ökade stöd och krediter, både direkt och genom sina intresseorganisationer.

Det senaste förslaget från regeringen ska ge både utökade och förlängda möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt, ett förslag som FAR haft på remiss. Bakgrunden är höga energipriser i anslutning till kriget i Ukraina och att många företag inte kommer att kunna betala tidigare uppskov med skatter efter covidpandemin.

Stödpaket påverkar samhällsekonomin

Samtidigt förbereds ett omfattande stödpaket som kompensation för höjda energipriser. Detaljerna studeras just nu i förhållande till EU:s regler för otillåtna statsstöd, innan paketet kan införas. Även privatpersoner framför krav på stöd och återbetalningar. Totalt är beloppen är närmast gigantiska och kommer att påverkas hela samhället.

Många företag har det uppenbarligen ekonomiskt tufft. Mycket tufft! Det innebär att också anställda riskerar att drabbas.

Bygga eget kapital minskar risker

Men, kanske bör ändå ”mindsetet” med starkare egna muskler nu dammas av i dialog med kloka och duktiga revisorer, redovisningskonsulter och Auktoriserade skatterådgivare FAR?

Jag inser att det låter förmätet just nu – ”släng dig i väggen Larsson!” – men att framöver försöka bygga upp en ökad buffert av eget kapital borde vara lösningen för många. Detta för att inte behöva ropa på hjälp från staten när något disruptivt inträffar.

I andra sammanhang ropar nämligen företag, som i dag kräver stöd och kompensationer, på minskad statlig inblandning och sänkta skatter. Men jag förstår; när det disruptiva når en viss nivå…

Därmed inte sagt att själv är bäste dräng. Den eran är passé. Men, minns ni Göran Perssons klassiska ord, ”den som är satt i skuld är inte fri”? Andra har yttrat detta före honom. Likaså säger ordspråket ”there is no free lunch!” Och det stämmer!

Skapa reserver inför nästa kris

Någon minns kanske också sjuårscykeln för konjunkturer? Backar vi bandet inom företagsbeskattning några decennier fanns det då goda möjligheter att bygga reserver i företag som buffert vid sämre tider, reserver inför den lågkonjunktur som alla visste alltid kommer efter några goda år.

Det finns givetvis en annan sida av myntet när det gäller tillväxt och finansiering. Nyckeltal, jag vet det. Men, för att fortsätta på det lite historiska spåret så har vi en väl sedd utvecklingsprocess med delarna tes, antites och syntes. Kanske är det vid syntesen vi är nu?

Vad kan vara värt att fundera på?

Här är några frågeställningar:

  • Börja sätta av till periodiseringsfond igen? Kostar givetvis att ”låna” av staten, men kan vara värt det.
  • Avvakta med investeringar i ny maskinell utrustning eller inventarier?
  • Energibesparande åtgärder?
  • Fokusera på lönsamma marknader och marknadssegment. Sätta expansion på hold?
  • Begränsa aktieutdelningen?
  • Stärka kontakterna med bankerna?
  • Se över bolagsstrukturen vad avser olika verksamheter och funktioner. Kanske isolera vissa delar så att företaget som helhet blir mer motståndskraftigt?

Fler åtgärder och tankar finns säkert hos många just nu!

Förmätet i dessa dagar? Ja, kanske. Men som alltid gäller devisen ”different strokes for different folks”- olika åtgärder för olika företag och ägare. Det är just detta erfarna rådgivare är till för att hantera och bidra med!

Men, visst är det skönt att vara fri? I alla fall friare…

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen