2023-02-10
FAR-bloggen

Dags att göra livet enklare för små och medelstora företag

Det papperslösa samhället är kanske här men det betyder inte att Sverige är bäst i klassen på digitalisering. Tvärtom, Sverige halkar efter – och vi därför har alla ett ansvar att driva utvecklingen framåt.

Nordic Smart Government & Business, NSG&B, är ett gemensamt nordiskt projekt där Bolagsverket, Skatteverket, SCB, DIGG och dess nordiska motsvarigheter deltar. NSG&B vill göra livet enklare för små och medelstora nordiska företag genom att verka för att affärsdata görs tillgänglig och användbar för innovation och tillväxt i hela regionen, på ett automatiskt, samtyckesbaserat och säkert sätt.

Tekniska lösningar måste användas för att göra nytta

Det är en vision som inrymmer mycket och för att informera, konkretisera, och inhämta intressenters klokheter bjöd NSGB till en dialogdag om projektet, samarbeten kring utvecklingen av API:er och om e-fakturering. Men så fick vi som var där fick också en liten känga - vi har alla ett ansvar för att driva utvecklingen framåt!

De digitala lösningarna finns, men enligt flera av parterna i NSGB-projektet använder vi dem inte. Vi måste börja göra det, och du och jag och alla andra har ett ansvar för att det ska ske. "Use it or loose it", som min kloka kollega Sofia brukar säga. Hon pratar då om att FAR:s medlemmar kan bli bättre på att dra fördel av medlemskapets alla förmåner, men på samma sätt måste vi använda och dra nytta av de digitala lösningar som finns, fullt ut.

Gör yrkesvardagen enklare för småföretagare

Om inte vi branschorganisationer, systemleverantörer, myndigheter, redovisningskonsulter, rådgivare och informationsförädlare driver på – ja då kommer inte våra småföretagare att ställa om och då blir inte deras yrkesvardag enklare i allt som rör myndighetsrapportering och affärsadministration.

En konkret åtgärd är att vi själva går över till e-fakturering och får våra kunder att göra detsamma.  DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, har ett högt uppsatt mål om att andelen e-faktura år 2024 ska uppgå till 80 procent av all fakturering i Sverige.

På dialogdagen identifierades ett antal områden och åtgärder som kan vara framgångsfaktorer i arbetet med att nå DIGG:s mål:

  • Att företagaren upplever en nytta med e-faktura, till exempel i form av tidsbesparing och kvalitetsökning genom automatisk fakturamatchning.
  • Påvisa att e-faktura leder till kortare betaltider.
  • Visa att e-faktura möjliggör automatisering, företag ska inte behöva acceptera att ha olika processer på grund av att fakturor tas emot och skickas i olika format.
  • Tydliga lagkrav, som att e-faktura är tvingande för leverantörer till offentlig sektor och att offentlig sektor själva tvingas skicka e-faktura.
  • Att vi kan enas kring en gemensam standard. Dagens rikliga mängd av standarder kräver olika tekniska lösningar vilket gör det svårhanterligt för företagarna.

Branschen behövs i omställningen

Det jag också tar med mig från dialogdagen är en undersökning som Bolagsverket låtit göra och som visar att en majoritet av Sveriges småföretagare inte är negativt inställda till att låta myndigheter ta del av affärsdata i realtid. En tredjedel var positivt inställda, en tredjedel neutrala medan endast en tredjedel var negativt inställda. Det var bättre än förväntat.

Resultatet öppnar upp möjligheter för vår bransch. Att data kan tillgängliggöras i realtid betyder inte att den är fri från fel.

När företagaren, på samtyckesbasis, kan dela affärsdata i realtid ger det flera effekter för företagaren och för dennes intressenter: snabbare och mer välgrundade affärsbeslut när företagaren till exempel kan kontrollera potentiella affärspartners, bättre beslutsunderlag för banker när de ska fatta kreditbeslut och möjlighet för myndigheter att själva inhämta finansiella data från företagen.

Stötta i realtid

Vi kan stötta företagare - bidra till tillförlitliga data i realtid och kapa arbetstoppar genom att till exempel utföra realtidsrevision. 

FAR representerar en bransch där förtroende är en kärnfråga och diskussionerna bland intressenter stärker min uppfattning om att vår bransch även i framtiden har en mycket viktig roll. De tekniska lösningarna finns redan på plats, men för att realtidsrapportering och realtidsrevision ska bli verklighet krävs omfattande regulatoriska förändringar. 

Vi har en mycket spännande tid framför oss och vill vi att den tiden ska vara förr i stället för senare har vi i branschen goda möjligheter att driva på utvecklingen.

 

Sara Lissdaniels är auktoriserad revisor och hållbarhetsspecialist på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om hållbarhetsfrågor kopplade till revision och om aktuella revisionsfrågor. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

sara.lissdaniels@far.se
08 402 75 10

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen