2022-05-30
FAR-bloggen

Var ska skatten betalas?

Svaret kan tyckas självklart, men är det inte längre. Ny teknik och nya möjligheter leder till nya utmaningar både för rådgivare och skattemyndigheter.

Allt fler personer arbetar i dag inte längre med ett kontor som huvudsaklig arbetsplats. De arbetar med sin laptop där de befinner sig, i sin semesterbostad, genom hemarbete från sin bostad i ett annat land än där företagets kontor är eller som min son, som i vintras var i Chamonix och samtidigt skötte kundtjänsten åt ett e-handelsföretag. Ökad flexibilitet, perfekt!

Den nya globala mobiliteten ställer också nya krav på beskattningen, alltså krav och regler som alla rådgivare måste ha full koll på. Alla länder vill ha in så mycket skatt som möjligt, vilket gör det svårt både för företag och anställda att veta var de ska skatta. Någon "level playing field" för skatter är det inte heller inom EU. Den tidigare 183-dagarsregeln gäller i princip inte längre internationellt.

Var ska den anställda skatta och var ska sociala avgifter betalas?

Dessa aktuella frågor diskuterades nyligen på en konferens med den europeiska delen av IFA, International Fiscal Association. I vilka fall får ett företag som sänder ut eller låter anställda arbeta i ett annat land så kallat fast driftsställe där, det vill säga betala skatt där på den vinst som uppkommer i det landet? Var ska den anställda skatta och var ska sociala avgifter betalas? Motsvarande frågor uppkommer för egenföretagare.

Oklarheterna börjar bli så stora att företag undviker att sända ut folk. Var substansen i ett företag finns påverkar även synen på om detta är ett så kallat skalbolag eller inte, därmed påverkas även vilken källskatt på utdelningar som ett dotterbolag ska betala. Utfallen är avgörande för många investeringar.

Momsen lever ett eget liv

Global mobility blir alltmer en egen skattedisciplin för personer och kapital. Därtill lever ofta momsen för företag i sammanhanget ett eget liv.

Det som nu satt strålkastarljuset på denna fråga är först covidpandemin som öppnade för, och ofta krävde, hemarbete för anställda som i centrala Europa inte sällan bott i ett land och arbetat i ett annat. IT-tjänster och marknadsföring är vanliga exempel.

I dag har därtill många länder tagit emot flyktingar från Ukraina där kvinnor ofta sköter företag och arbetar från Polen, Estland med flera länder. Blir kriget långvarigt vill länderna även se att beskattningsfrågan blir löst.

Högre krav på dokumentation

Gränsdragningsfrågorna som redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare måste ta ställning till, exempelvis var en vinst uppkommer och var en anställd eller inhyrd konsult ska beskattas, blir allt svårare. Mer underlag behövs och en större insikt i var vinsten uppkommer, de principer som styr beskattningen, behövs. Skattemyndigheter ställer också högre krav på dokumentation.

Mot denna bakgrund är det glädjande att Skatteverket nyligen satt ner foten och kommit med ett ställningstagande avseende när en anställds arbete i bostaden ger ett utländskt företag ett fast driftställe i Sverige, och alltså ska beskattas här. I det nya ställningstagandet uppkommer ett fast driftställe i färre situationer än tidigare, utifrån olika exempel som redovisas. Utmärkt! Om svenskar arbetar utomlands måste rådgivare göra motsvarande avstämning i andra länder.

Ökad risk för dubbelbeskattning

Utan att gå in på detaljer i ställningstagandet så kan en bostad utgöra ett fast driftsställe. Detta bygger på OECD:s modellavtal från 2017 och kan alltså ändras om det blir enighet kring ändrade principer internationellt, vilket inte ska uteslutas när alla länder söker få sin andel av skatteintäkter. Likaså kommer säkert inställningen till länder med lägre skatter och sociala avgifter att hårdna. Därmed ökar risken för dubbelbeskattning av inkomster. Internationella konflikter mellan skattemyndigheter är ofta svåra att lösa och tar lång tid.

Uppgiften för rådgivare att hjälpa företag med rätt skatt ökar alltså i betydelse. Som alltid bör avstämning i svårare fall göras med en Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Likaså följer och bevakar FAR hela tiden utvecklingen även inom detta skatteområde.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen