2022-08-23
FAR-bloggen

BAS-kontoplanen under förändring  

BAS-intressenternas Förening (BAS) har nu publicerat de första delarna i sitt förslag till förändrad BAS-kontoplan. BAS föreslår att många konton tas bort, men också att en ny struktur införs för anläggningstillgångar, för att få plats med de konton som verkligen behövs.

Förslagen till förändringar i BAS-kontoplanen är resultatet av en större översyn som pågått en längre tid, och förhoppningsvis blir klar under nästa år. Som FAR:s representant i BAS styrelse sedan tre år tillbaka har jag deltagit i arbetet och kan konstatera att översynen är både efterlängtad och välbehövlig. 

För många konton och platsbrist

BAS-kontoplanen har under en längre tid tillförts en rad konton, en del av dem av skäl som kanske inte alltid varit befogade. Det har lett till att det i dag finns väldigt många konton där behovet av olika enskilda konton kan ifrågasättas. På en del ställen har det till och med uppstått platsbrist! 

Enhetlighet underlättar uppdateringar

Den pågående översynen har lett till att BAS tagit fram förslag på enhetliga kriterier och principer som ska säkerställa att den framtida kontoplanen följer en viss struktur - och också kan uppdateras när behov uppstår.  

BAS vill ha dina synpunkter!

Arbetet med översynen av kontoplanen drivs i ett antal delprojekt och två av dessa är nu klara att remissbehandlas: ny struktur av konton för anläggningstillgångar och ändringar i kontona för övriga externa kostnader.  

BAS önskar få synpunkter på de kriterier och principer som tagits fram och även de konkreta förslagen för de två delprojekten. Läs mer om hur du lämnar remissvar på BAS webbplats. Där kan du även läsa mer om framtidens kontoplan.   

Ta chansen och tyck till om förslagen! 

Birgitta Åhlander är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor och olika perspektiv kopplade till redovisning. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

birgitta.ahlander@far.se

08 506 112 25

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen