2022-04-22
FAR-bloggen

Varför klarade så få revisorsexamen?

I början av året fick många blivande revisorer resultatet från revisorsexamen. Tyvärr var det rekordfå som klarade examen, vilket är tråkigt av flera anledningar. Inte minst är det en stor satsning i både tid och kraft som de skrivande gör inför provet. Men det är också tråkigt för branschen att inte kunna välkomna fler auktoriserade revisorer att bidra till att hjälpa företagen med kvalitetssäkring.

Man kan fråga sig varför andelen godkända på detta prov är det lägsta sedan 2014. Var tentanderna sämre förberedda? Är det en coronaeffekt eller var det annat urval av tentander?  

Branschen måste ge medarbetarna bred praktisk erfarenhet

Det kan naturligtvis finnas flera skäl till det försämrade resultatet och inget kan nog egentligen uteslutas. Men vissa skäl är mer troliga än andra. Förberedelser inför provet handlar både om att läsa in kunskap och att lära sig yrket i praktiken. Det är nog sällsynt att bara kunna läsa sig till de kunskaper, förståelser, färdigheter, förmågor, värderingsförmågor och förhållningssätt som provet testar. Det finns naturligtvis en risk att branschen inte ger medarbetarna tillräcklig variation som skapar detta.

Pandemin gav inte sämre resultat

Pandemin kan också ha gett sämre förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsöverföring.  Vad är det då som talar för att det är skälet? 

På FAR har vi jämfört provens utformning, tentandernas resultat och dessutom utfallet på FAR:s kunskapstest för revisorsassistenter. Vi kan konstatera att andelen godkända på revisorsexamen varierar mer mellan tillfällena än vad som rimligt kan förklaras av några externa förklaringsvariabler – och att kunskapstestet för revisorsassistenter inte visar samma nedgång. Det förefaller alltså inte rimligt att de skrivande skulle blivit väsentligt sämre mellan våren och hösten 2021.  

Försämringen lika stor i alla grupper

Vi har också undersökt om det är en annan fördelning av tentander mellan proven och vi kan se att höstens prov hade en högre andel skrivande från mindre byråer. Men analysen visar att försämringen är lika stor i alla grupper av tentander. Fördelningen av resultat skiljer sig också med en lägre högstanivå och en relativt stor andel precis under godkänd gräns.  

Svårare prov en trolig förklaring

Den troligaste förklaringen till att så få klarade provet är sannolikt att provet var svårare denna gång. Det är dessvärre svårt att hålla en jämn svårighetsgrad på ett prov inom ett så brett område som revision. I år kom det en fråga inom momsområdet, ett område som inte testats på de senaste proven och som dessutom var rätt svår. Slutsatsen är en klen tröst för er som satsat hösten på att studera inför provet och inte klarade det. En viss tröst kan ändå vara att ni kommer befästa kunskapen ännu bättre när ni studerar inför nästa prov. 

Det ska vara svårt att bli revisor. Vi är en bransch där det inte räcker med kunskap, utan många egenskaper är avgörande, och nivån måste vara hög. Det är dock problematiskt om det ställs för höga krav, så att det till sist blir så få nya revisorer att branschen inte kan möta marknadens förväntningar på kvalitetssäkring.

Jag välkomnar det projekt som Revisorsinspektionen har initierat för att se över provets utformning och jag hoppas att det omfattar intryck från andra länder, där en revisors öde inte avgörs av ett provs svårighetsgrad.

Robert Wennberg är produktchef och ansvarig för affärsområdet Kompetens på FAR. I FAR-bloggen skriver han främst om frågor kopplade till utbildning och kompetensutveckling. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

Mejla Robert Wennberg
telefon 08-506 112 06

 

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Sveriges bästa branschblogg 2022

Revision_SBBB_header_2022_3045x1520.jpg FAR-bloggen har av kommunikationsbyrån Navigator blivit utsedd till Sveriges bästa branschblogg 2022 i kategorin revision.

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen