3 saker som kan gå fel i årets bolagsdeklaration

Vilka är de vanligaste fällorna vid en bolagsdeklaration och hur kan du undvika dem?

Skatteexpert Johanna Wiklund, Auktoriserad Skatterådgivare FAR, ger sina bästa tips.

1. Inlämning av blankett N9

I år har Skatteverket kommit med förtydligande gällande regelverket om begräsningar av ränteavdrag som det gäller att ha koll på. Det som är nytt är att även de bolag som använder förenklingsregeln behöver lämna in blankett N9, om bolaget ingår i en intressegemenskap.

– Det stora missförståndet här ligger i att man tror att man inte behöver lämna in den blanketten om man använder förenklingsregeln. Men enligt de nya förtydligandena ska bolaget lämna N9-an om det har ett negativt räntenetto och ingår i en intressegemenskap. Annars kommer troligtvis Skatteverket fråga efter denna blankett, säger Johanna Wiklund, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och partner på Grant Thornton.

2. Skattemässiga underskott

Regelverket kring skattemässiga underskott är komplicerat och det kan lätt bli fel i deklarationen till exempel när det skett ägarförändringar. Här gäller det att vara uppmärksam.

– ­Har man skattemässiga underskott och inte kan regelverket ska man ta hjälp av någon som kan reglerna för att undvika de skattetillägg som kan uppkomma om man gör fel här, säger Johanna Wiklund.

 3. Tydlighet i öppet yrkande

Då man lämnar ett öppet yrkande i deklarationen rörande till exempel en bedömning av skattemässig fråga är det viktigt att det är tydligt och informativt för att det ska godtas av Skatteverket.

– Mitt medskick här är att man måste skriva en bra text där man är väldigt tydlig med alla omständigheter. Det är viktigt att man redogör för sin bedömning av frågan ordentligt och öppet. Annars finns det risk att Skatteverket inte tycker att det räcker, säger Johanna Wiklund.

Skatt

Visa alla kurser