Yrkesetik - fördjupning och erfarenhetsutbyte

När du verkat som Auktoriserad Skatterådgivare FAR under en tid, kan det vara dags för en uppfräschning av kunskaperna kring våra etiska regelverk.

  • Information om de uppdateringar som skett
  • Diskussion kring etiska dilemman
  • Erfarenhetsbyte med kollegor i branschen
Skatterådgivare/konsult

Kursbeskrivning

Efter en inledning med presentationer, kommer du att få lyssna på Advokat Carl Svernlöf, Baker McKenzie, kring rådgivaransvar, den praxis som utvecklats på området och vad som är viktigt att tänka på för att undvika skadeståndsanspråk för skada p.g.a. felaktig rådgivning mm.

Det blir en genomgång av de uppdateringar som skett av de etiska regelverken, vi diskuterar ansvar, tillsyn och sanktioner enligt regelverket kring penningtvätt och gör en utblick i omvärlden med fokus på hur vår profession utmanas eller stöds av initiativ kring regleringar m.m.

Vi kommer att arbeta igenom hypotetiska etiska dilemman samt ge möjlighet till att dela tankar och erfarenheter och gemensamt diskutera våra etiska dilemman från verkligheten.

Vi avslutar med en lunch för nätverkande och ytterligare erfarenhetsutbyte.

Bra att veta

Kursen är på en dryg halvdag inklusive lunch.

Lärare