INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Styrelsens ansvar

I denna onlinekurs får du kunskap om vad styrelsen har för ansvar gentemot bolagets organisation och förvaltning. Kursen ger en fördjupning i de skyldigheter och ansvar att vara uppmärksam på för att undvika oönskade konsekvenser.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningsekonom Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

I aktiebolag har styrelsen ett långtgående ansvar för bolagets organisation och förvaltning. Men vad måste styrelsen göra, när måste de agera och hur ska styrelsens arbete bedrivas?
Styrelseledamöter behöver förstå och kunna tillämpa de aktiebolagsrättsliga reglerna för att inte kunna utkrävas straffansvar eller skadestånd. Som revisor behöver du uttala dig om styrelsens ansvar i revisionsberättelsen.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Oavsett om du är styrelseledamot, revisor eller rådgivare ger denna kurs dig kunskap kring de grundläggande aktiebolagsrättsliga principerna, styrande dokument, behörighet och befogenhet för de olika bolagsorganen samt kapitalskyddsreglerna så att du kan bedöma att reglerna följs.

Kursinnehåll

 • Vinstsyfte
 • Lojalitetsplikten
 • Tystnadsplikten
 • Likabehandlingsprincipen
 • Generalklausulen
 • Aktiebolagsrättsliga dokument
 • Bolagsordningen
 • Aktieägaravtal
 • Styrelsens sammansättning
 • Styrelsemöten
 • Styrelsens beslutsförhet
 • Verkställande direktören
 • Ställföreträdare för bolaget
 • Behörighet
 • Befogenhet
 • Jävsregler
 • Aktieboken
 • Tvångslikvidationsansvaret
 • Tidpunkt för kapitalbrist
 • Fortsatt verksamhet
 • Personligt ansvar
 • Ansvarsfrihet och skadestånd
 • Skadeståndsrätten
 • Olovliga värdeöverföringar
 • Ansvar för skatter och avgifter

Bra att veta

Onlinekursen ger ett brett spektrum av olika frågeställningar som passar dig som både är ny och erfaren inom området.

Förkunskaper

Denna kurs kräver inga förkunskaper.

Lärare

Anders Lagerstedt, universitetslektor.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 90 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.

Utbildningspaket online

I Utbildningspaketet online får du som kvalificerad ekonom allt från korta nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor.

Detta ingår i utbildningspaketet

 • En nyhetsdag online
 • Fri tillgång till sex olika nyhetswebbinarier
 • Fri tillgång till över 50 olika onlinekurser