Styrelsens ansvar

I denna onlinekurs får du kunskap om vad styrelsen har för ansvar gentemot bolagets organisation och förvaltning. Kursen ger en fördjupning i de skyldigheter och ansvar att vara uppmärksam på för att undvika oönskade konsekvenser.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Företagsekonom Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

I aktiebolag har styrelsen ett långtgående ansvar för bolagets organisation och förvaltning. Men vad måste styrelsen göra, när måste de agera och hur ska styrelsens arbete bedrivas?
Styrelseledamöter behöver förstå och kunna tillämpa de aktiebolagsrättsliga reglerna för att inte kunna utkrävas straffansvar eller skadestånd. Som revisor behöver du uttala dig om styrelsens ansvar i revisionsberättelsen.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Oavsett om du är styrelseledamot, revisor eller rådgivare ger denna kurs dig kunskap kring de grundläggande aktiebolagsrättsliga principerna, styrande dokument, behörighet och befogenhet för de olika bolagsorganen samt kapitalskyddsreglerna så att du kan bedöma att reglerna följs.

Kursinnehåll

 • Vinstsyfte
 • Lojalitetsplikten
 • Tystnadsplikten
 • Likabehandlingsprincipen
 • Generalklausulen
 • Aktiebolagsrättsliga dokument
 • Bolagsordningen
 • Aktieägaravtal
 • Styrelsens sammansättning
 • Styrelsemöten
 • Styrelsens beslutsförhet
 • Verkställande direktören
 • Ställföreträdare för bolaget
 • Behörighet
 • Befogenhet
 • Jävsregler
 • Aktieboken
 • Tvångslikvidationsansvaret
 • Tidpunkt för kapitalbrist
 • Fortsatt verksamhet
 • Personligt ansvar
 • Ansvarsfrihet och skadestånd
 • Skadeståndsrätten
 • Olovliga värdeöverföringar
 • Ansvar för skatter och avgifter

Bra att veta

Onlinekursen ger ett brett spektrum av olika frågeställningar som passar dig som både är ny och erfaren inom området.

Förkunskaper

Denna kurs kräver inga förkunskaper.

Lärare

Anders Lagerstedt, universitetslektor.

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 120 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

 • Edge
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Internet Explorer 11
 • Safari

Uppkoppling

 • 2Mbit/sek

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online.

Utbildningspaketet innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser i många olika ämnen.

Läs mer

FAR Online

 • Ekonomi

  265 SEK

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  345 SEK

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 SEK

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 SEK

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.

Mer om FAR Online