Yrkesetik - fördjupning och erfarenhetsutbyte

När du verkat som Auktoriserad Skatterådgivare FAR under en tid, kan det vara dags för en uppfräschning av kunskaperna kring våra etiska regelverk.

  • Information om de uppdateringar som skett
  • Diskussion kring etiska dilemman
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor i branschen
Skatterådgivare/konsult

Kursbeskrivning

Vi inleder kursen med en genomgång av de etiska regelverken som reglerar vårt skrå samt går igenom de uppdateringar som skett av och kommer att ske av dessa regelverk framöver. Vi diskuterar ansvar, tillsyn och sanktioner enligt regelverket kring penningtvätt och gör en utblick i omvärlden med fokus på hur vår profession utmanas eller stöds av initiativ kring regleringar och lagstiftning.

Vi kommer att arbeta igenom hypotetiska etiska dilemman samt ge möjlighet till att dela tankar och erfarenheter och gemensamt diskutera våra etiska dilemman från verkligheten.

Vi avslutar med en lunch för nätverkande och ytterligare erfarenhetsutbyte.

Bra att veta

Kursen är på en dryg halvdag inklusive lunch.

Lärare