Kassaflödesanalys i praktiken

Efter den här dagen kommer du att ha de kunskaper som behövs för att självständigt upprätta en kassaflödesanalys i en juridisk person (aktiebolag). Under kursen beskrivs också hur en kassaflödesanalys kan tydas och hur den kan användas i företagets likviditetsplanering.

Auktoriserad redovisningskonsult Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Kursens går grundligt igenom en metod för att manuellt upprätta en kassaflödesanalys i en juridisk enhet. Kursen baseras på reglerna i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), men går också igenom de skillnader som finns mellan K2 och K3. Det krävs ingen tidigare erfarenhet av att upprätta kassaflödesanalyser, men det förutsätts att deltagarna är förtrogna med att läsa och arbete med resultat- och balansräkningar. Kursen baseras på ett stort antal exempel och praktiska övningar som visar hur olika händelser ska behandlas i en kassaflödesanalys. Olika exempel är ned- och uppskrivningar, avbetalningsköp, realiserade och orealiserade kursdifferenser, betald skatt, avsättningar, fondemissioner m.m.

Kursen ger också en introduktion till hur en kassaflödesanalys kan analyseras, vad som är viktig information i en kassaflödesanalys och hur den kan vara ett hjälpmedel i företagets likviditetsplanering.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler avseende kassaflödesanalyser
  • Hur man upprättar en kassaflödesanalys för en juridisk enhet
  • Användningsområden för kassaflödesanalys

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

  • Starta kursen under Mina utbildningar
  • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
  • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
  • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
  • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.