INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Redovisning av immateriella tillgångar - K2 och K3

Lär dig hur immateriella tillgångar ska redovisas, värderas och i övrigt hanteras i årsredovisningen med de svårigheter som finns. Denna onlinekurs ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas med utgångspunkt i K3 men även i K2.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Denna kurs hjälper dig att förstå grunderna för immateriella tillgångar som gränsdragningar till andra tillgångsslag, kriterier för aktivering och klassificering. Kursen går också igenom hur man hanterar svårare praktiska frågeställningar som t.ex. vad som får räknas till anskaffningsvärdet, klassificering av en tillgång med både materiella och immateriella delar, hur nedskrivningsprövning ska ske, hur egenupparbetade immateriella tillgångar ska redovisas och om det är tillgångar som är delvis internt upparbetade och delvis förvärvade.

Kursen utgår från K3 och där skillnader finns mot K2 behandlas det särskilt.

Kursen innehåller

 • föreläsningar
 • övningsuppgifter
 • tydliga exempel på tillämpning

Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Kursinnehåll

 • Grundläggande begrepp
 • Redovisning av förvärvade och egenutvecklade immateriella tillgångar
 • Kostnadsförings- och aktiveringsmodellen
 • Klassificering
 • Redovisning av tillgångar med både materiella och immateriella delar
 • Redovisning av tillgångar så är både internt upparbetade och förvärvade
 • Avgränsningar vid aktivering i forsknings- och utvecklingsfas
 • Beräkning av anskaffningsvärde förvärvade respektive internt upparbetade
 • Avskrivningar
 • Nedskrivningar
 • Uppskrivningar
 • Fond för utvecklingsutgifter
 • Noter och upplysningar
 • Skillnader mellan K2 och K3

Bra att veta

Den här kursen vänder sig till dig som är revisor eller redovisningskonsult och som arbetar huvudsakligen med K2 eller K3-företag där immateriella tillgångar kan förekomma.

Kursomfattning

2 vidareutbildningstimmar.

Lärare

Johan Månsson, redovisningsspecialist.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.

Utbildningspaket online

I Utbildningspaketet online får du som kvalificerad ekonom allt från korta nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor.

Detta ingår i utbildningspaketet

 • En nyhetsdag online
 • Fri tillgång till sex olika nyhetswebbinarier
 • Fri tillgång till över 50 olika onlinekurser