Moms och koncerner

  • Öka din kunskap avseende moms inom koncerner
  • Tips på hur du undviker risker för nekad avdragsrätt
  • Öka din kunskap kring vidarefakturering, koncernintern utlåning och management fee
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs ökar du din förståelse kring hur moms ska hanteras för företag inom en koncern och vad man bör tänka på. I momshänseende finns ingen koncernbeskattning utan transaktioner mellan bolag i en koncern ska hanteras som mellan fristående företag. Det enda specialfallet är om det finns en s.k. gruppregistrering. I kursen lär du dig hur olika vanliga transaktioner ska hanteras ur ett momsperspektiv.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

  • Inköp och vidarefakturering inom koncerner
  • Holdingbolags avdragsrätt
  • Fakturering av management fee
  • Koncernintern utlåning
  • Momsgrupp

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.