Koncernredovisning - introduktion

 • Koncernredovisningsteknik
 • Förvärvsanalys
 • Elimineringar
 • Praktiska övningar
Ekonomiassistent Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

En utbildning för dig som vill få en introduktion i koncernredovisning och som vill kunna tillämpa grundläggande delar i arbetet med koncernens bokslut. Du får en genomgång av de grundläggande områdena inom koncernredovisning, både teoretiskt och praktiskt.

Du får en genomgång i koncernredovisningsteknik, förvärvsanalyser och elimineringar. Kursen ger dig också en introduktion till vissa centrala skattemässiga regler för koncerner.

Sagt om kursen

Bra bredd på vad som togs upp, så att man får idéer om vilka områden som man behöver fördjupa sig inom.

Kursinnehåll

 • Investering i företag – redovisning och rapportering
 • Förvärvsanalys – första steget
 • Eliminering av aktier i dotterföretag – andra steget
 • Elimineringar av internvinster och interna mellanhavanden – fortsatta steg i arbetet med koncernredovisningen

Föreläsningar varvas med övningar och praktiska exempel.

sagt om kursen

Att jag förstod bättre hur elimineringar går till och hur man ställer upp redovisningen från MD och DB till Koncern.

Bra att veta

Fler kurser inom koncernredovisning

Lärare

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar