Nyhet

Koncernredovisning Online - Kurs 3

En mycket praktiskt inriktad onlineutbildning där du får arbeta interaktivt med praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för att konsolidera intressebolag och förstå problematiken med utländska dotterföretag och den praktiska utformningen av koncernredovisningen.

  • Konsolidering av intresseföretag
  • Förvärv och avyttring av minoritet
  • Utländska dotterföretag
Auktoriserad redovisningskonsult Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Denna onlinekurs baseras på K3:s regler om koncernredovisning men tar också upp vissa exempel från IFRS. Kursen inleds med föreläsningar i olika avsnitt som ger en grundläggande orientering av ämnet och som tjänar som en bas för de avslutande praktikfallen. Den sista delen i kursen består av nedladdningsbara excelfiler med praktikfall och lösningar där du får upprätta en komplett koncernredovisning. Det finns även en genomgång av övningarna där läraren guidar dig steg för steg hur du går till väga.  

Efter avslutad kurs kommer du kunna upprätta koncernbokslut och har översiktlig kunskap om den metodik som används. 

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar och tydliga exempel på tillämpning. Efter föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper i praktikfall.  

  • Konsolidering av intressebolag med hjälp av kontantandelsmetoden 
  • Hantera stegvisa förvärv och avyttringar med minoritet 
  • Förstå problematiken med utländska dotterföretag och göra en enkel konsolidering

Bra att veta

Förkunskaper

Vi rekommenderar Koncernredovisning Online - Kurs 1 och Koncernredovisning Online - Kurs 2 eller motsvarande utbildning. Du kan även ha förvärvat dig kunskaperna på annat sätt.

Erbjudande

Kursen är den sista delen av våra onlineutbildningar inom koncernredovisning. Anmäler du dig till samtliga tre kurser erhåller du en rabatt om 4 400kr. Rabatten dras automatiskt av i kassan. 

Lärare