Nyhet

Koncernredovisning Online - Kurs 1

En mycket praktiskt inriktad onlineutbildning där du får arbeta interaktivt med många övningar. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen.  

 • Förvärvsanalys 
 • Uppskjutna skatter 
 • Goodwill 
 • Internvinster
Auktoriserad redovisningskonsult Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Denna onlinekurs baseras på K3:s regler om koncernredovisning men tar också upp vissa exempel från IFRS. Kursen inleds med föreläsningar i olika avsnitt som ger en grundläggande orientering av ämnet och som tjänar som en bas för praktikfallen. Därefter följer övningsuppgifter som görs i plattformen. Du gör övningarna och kan därefter få en kontroll av dina svar med guidning. I övningsuppgifterna får du bland annat öva på att upprätta förvärvsanalyser och upprätta koncernredovisning med olika sorters elimineringar.  

Den sista delen i kursen består av nedladdningsbara excelfiler med övningar och lösningar där du får upprätta en komplett koncernredovisning. Det finns även en genomgång av övningarna där läraren guidar dig steg för steg hur du går till väga.  

Efter avslutad kurs kommer du kunna upprätta koncernbokslut och har översiktlig kunskap om den metodik som används. 

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Efter föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper i flertalet övningsuppgifter. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna. 

 • Introduktion till koncernredovisning  
 • K3:s regler om koncernredovisning med belysning av större skillnader mellan K3 och IFRS 
 • Förvärvsanalys 
 • Uppskjutna skatter 
 • Goodwill 
 • Internvinster i lager och anläggningstillgångar

Lärare

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar