Nyhet

Koncernredovisning Online - Kurs 2

En mycket praktiskt inriktad onlineutbildning där du får arbeta interaktivt med många övningar. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för att justera internvinster och hantera förvärv under löpande år och den praktiska utformningen av koncernredovisningen.  

  • Interna transaktioner 
  • Rörelseförvärv 
  • Upprättande av koncernbalans- och resultaträkning
Auktoriserad redovisningskonsult Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Denna onlinekurs baseras på K3:s regler om koncernredovisning men tar också upp vissa exempel från IFRS. Kursen inleds med föreläsningar i olika avsnitt som ger en grundläggande orientering av ämnet och som tjänar som en bas för praktikfallen. Därefter följer övningsuppgifter som görs i plattformen. Du gör övningarna och kan därefter få en kontroll av dina svar med guidning. I övningsuppgifterna får du bland annat öva på att upprätta koncernredovisning med interna transaktioner och mellanhavanden och även förvärv under löpande år.

Den sista delen i kursen består av nedladdningsbara excelfiler med praktikfall och lösningar där du får upprätta en komplett koncernredovisning. Det finns även en genomgång av övningarna där läraren guidar dig steg för steg hur du går till väga.

Efter avslutad kurs kommer du kunna upprätta koncernbokslut och har översiktlig kunskap om den metodik som används.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Efter föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper i flertalet övningsuppgifter.

  • Internvinster i lager och anläggningstillgångar
  • Förvärv under löpande år
  • Upprätta förvärvsanalys med minoritetsintresse
  • Upprätta koncernbalans- och resultaträkning med minoritetsintresse

Bra att veta

Förkunskaper

Vi rekommenderar Koncernredovisning Online - Kurs 1 eller motsvarande utbildning. Du kan även ha förvärvat dig kunskaperna på annat sätt.

Fortsättningskurs

Efter utbildningen finns möjlighet att fortsätta med Koncernredovisning Online - Kurs 3.

Erbjudande

Anmäler du dig till samtliga tre kurser erhåller du en rabatt om 4 400kr. Rabatten dras automatiskt av i kassan. 

Lärare