Nyhet

Dubbel väsentlighetsanalys

I denna kurs får du lära dig om den dubbla väsentlighetsanalysen som utgör kärnan i det nya direktivet för hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive, och hur den praktiskt kan utföras.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Den dubbla väsentlighetsanalysen är det första steget för att bli redo att hållbarhetsrapportera enligt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och hållbarhetsstandarderna European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Väsentlighetsanalysen är processen för att fastställa bolagets väsentliga hållbarhetsfrågor vilket fastställer vilken information som ska inkluderas i hållbarhetsrapporten.

I denna kurs får du lära dig vad dubbel väsentlighetsanalys innebär, hur den kan utföras i praktiken och hur due diligence informerar väsentlighetsanalysen.

Kursinnehåll

  • Introduktion till dubbel väsentlighetsanalys
  • Vilka steg ingår i en dubbel väsentlighetsanalys enligt ESRS och vägledning från EFRAG
  • Hur den dubbla väsentlighetsanalysen utgör grunden för hållbarhetsrapporten
  • Praktiska exempel över hur en dubbel väsentlighetsanalys kan utföras

Bra att veta

Kursen ESG Due diligence går samma datum och passar bra att gå i anslutning till denna kurs. 

Lärare