Nyhet

ESG Due diligence

En kurs för dig som vill lära dig mer om vad due diligence relaterat till hållbarhet innebär, hur det kan användas i praktiken samt kommande lagkrav på området.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningsekonom

Kursbeskrivning

Due diligence kan beskrivas som processen för att identifiera, förhindra, mitigera och hantera ett bolags direkta och indirekta påverkan på människor och miljö.

Kursen ger dig en introduktion i vad hållbarhetsrelaterad-due diligence är, hur det kan användas i praktiken samt kommande lagkrav på området. Du får en genomgång i de grundläggande riktlinjerna, bl.a. OECD:s riktlinjer för due diligence och FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, som finns idag samt hur begreppet används inom Corporate Sustainability Reporting Directive. Vi diskuterar även kommande regelverk som Corporate Sustainability Due Diligence Directive.

Kursinnehåll

  • Introduktion och bakgrund till due diligence-begreppet
  • Exempel på hur due diligence används i praktiken
  • Vilka steg som ingår i en due diligence-process
  • Hur överlappar regelverk och hur påverkar kommande direktiv praxis bland företag?
  • Hur due diligence kan användas i en dubbel väsentlighetsanalys

Bra att veta

Kurstid: 09:00-12:00. Efter kursslut serveras lunch för deltagare i klassrum.

Kursen Dubbel väsentlighetsanalys går samma datum och passar bra att gå i anslutning till denna kurs. 

Lärare