Grundkurs i Excel för ekonomer

Excel för ekonomer är anpassad för dig som jobbar inom ekonomi. Inga förkunskaper i Excel krävs, och kursen riktar sig till den som är nybörjare eller självlärd i Excel.

Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Kursen börjar med grundläggande funktionaliteter som att skriva och kopiera formler, samt hur detta används för att göra enklare beräkningar i en balans- och resultaträkning. Därefter lär du dig använda databaser, pivottabeller och diagram. Kursen går även igenom användbara funktioner som LETARAD, och ekonomiska funktioner som hur du räknar ut amortering, ränta och internränta med hjälp av Excel.

Introduktionsvideo till Excel för ekonomer

Tidsåtgång
Den här kursen tar ca 4 timmar att genomföra. Du har tillgång till kursen under 12 månader. Under denna tid kan du gå tillbaka och repetera samtliga kursmoment så många gånger du vill.

Syftet med denna onlinekurs är att du snabbt ska bli en bekväm och effektiv användare av Excel, och göra Excel till ett naturligt hjälpmedel i ditt arbete eller studier inom ekonomi. Du får lära dig använda Excel ur en ekonoms perspektiv. Lektionerna är handplockade för att tillgodose en ekonoms grundläggande kunskaper i Excel. Quizen och övningsuppgifterna innehåller tillämpningar inom ekonomi, t ex resultat- och balansräkning.

Efter kursen kommer Excel vara ett naturligt hjälpmedel i ditt arbete som ekonom. Bland annat kommer du ha lärt dig hur du hanterar en databas, hur du skapar och använder funktioner, och hur du sätter upp och arbetar med en pivottabell. Se kursens kapitelnamn för mer information.

Onlinekursen är ett samarbete mellan FAR och Learnesy.

Kursinnehåll

Denna onlinekurs består av cirka 46 korta lektioner fördelade på 7 kapitel. Till varje kapitel finns ett tillhörande quiz. Många av frågorna innehåller ett nedladdningsbart underlag som du behöver använda för att lösa uppgifterna. När du har sett samtliga lektioner och svarat rätt på alla quiz når du 100 procent av hela kursen.

  1. Grundläggande funktioner
  2. Grundläggande funktioner del 2
  3. Snabba Exceltips för varje ekonoms vardag
  4. Databaser och pivottabeller
  5. Pivottabeller och diagram
  6. Användbara funktioner
  7. Ekonomiska funktioner

Bra att veta

Kursen ställer inga krav på förkunskaper. Även om den här kursen riktar sig till den som jobbar inom ekonomi, kan vem som helst som är nybörjare lära sig något. Som nästa steg rekommenderas kursen Ekonomisk analys i Excel.

Version av Excel
Den här onlinekursen i Excel för ekonomer är inspelad i Excel 2019 och fungerar bra för Office 365 och tidigare versioner av Excel tillbaka till 2010. Har du en Mac med Excel 2016 eller senare fungerar kursen också.

Kursomfattning
4 vidareutbildningstimmar