Anti-korruption

Öka din förståelse kring anti-korruption och lär dig vad du i praktiken behöver tänka på i din vardag som byråmedarbetare. Genom kursen får du pröva olika vanliga situationer utifrån din yrkesroll.

 • Förstå vad korruption är och hur det påverkar dig och samhället
 • Förstå hur du bör agera i specifika och vanligen förekommande situationer
 • Förstå vad byrån bör göra
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Denna onlinekurs fokuserar på situationen som du som revisor eller redovisningskonsult kan ställas inför. I kursen får du kunskap och förståelse för vad korruption är, konsekvenser och hur du kan identifiera samt hantera dessa situationer. Kursen går igenom vad som krävs för att agera lagligt enligt lagar och regler, hur du agerar etiskt enligt Etikkoden samt hur du bör resonera om det är försvarbart. Genom denna kurs får du en förståelse för de olika situationer som kan uppstå i din vardag och hur du bör agera. Genom kursen får du pröva olika situationer utifrån din yrkesroll.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

 • Förståelse för korruptionen i samhället
 • Typfall där mutor förekommer
 • Revisorns roll utifrån revisionen
 • Etikkoden
 • Institutet mot mutors branschpraxis – Kod mot korruption i näringslivet
 • Dilemman kring måttfullhet, gränser för gästfrihet, förmånliga villkor, mingel, väntjänst, mm.
 • Varningsflaggor att beakta
 • Byråns ansvar och vad byrån bör göra kring ställningstagande, riskanalys, interna regler, kommunikation och utbildning samt visselblåsning och uppföljning.

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.