Ny standard för LCE

Den internationella standardsättaren IAASB har lämnat ett förslag till ny revisionsstandard för mindre komplexa företag, Less Complex Entities (LCE), som nu är ute på remiss. Remissvaren ska vara inlämnade i januari 2022 och slutligt beslut förväntas fattas i december 2022.

– Att förslaget nu skickas ut på remiss är ett steg i riktningen mot en ny standard, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR.

Vad innebär den nya standarden?

– Både ISA och den föreslagna standarden för LCE ska resultera i ett uttalande med rimlig säkerhet. Alltså en revision. Den stora skillnaden är att LCE är skriven ur ett processperspektiv och att en hel del av tillämpningar och förtydliganden i ISA har ersatts med en tydligare koppling till revisorns professionella omdöme, säger Therese Andersson.

En viktig fråga i LCE är när den kan tillämpas. I förslaget står till exempel att noterade bolag inte kan använda LCE, vilket skulle kunna vara en naturlig avgränsning. Men det står också att LCE inte kan användas vid koncernrevisioner, en tuffare begränsning enligt FAR.

Hur kan jag som medlem ta reda på mer, för att bilda mig en uppfattning?

– På FAR är vi medvetna om att det inte är helt enkelt att komma med feedback. För att kunna svara behöver man vara lite påläst. Därför uppmuntrar vi alla att läsa själva standarden. Vi har också producerat en podd där vi berättar om förslaget säger Therese Andersson.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Revisionskurser

  • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar.
  • Skattedagen för revisorer och redovisningskonsulter Uppdatera dig på årets kommande skattehändelser och ta del av alla viktiga nyheter på skatteområdet, en nyhetsdag fylld med allt du kan behöva veta om skatt just nu.
  • Revision i byggföretag och anläggningsföretag Vässa din kompetens för att revidera bygg- och anläggningsföretag på ett effektivt och professionellt sätt. Kursen ger dig ökad förståelse för branschen, de risker som ofta finns och hur du kan möta riskerna på ett effektivt och ändamålsenlig sätt. Öka din förmåga att revidera bygg- och anläggningsföretag Förståelse för de vanligaste riskerna och hur de hanteras effektivt Vanliga och effektiva granskningsåtgärder för bygg- och anläggningsföretag Tillämpningen av ISA för denna typ av företag