Specialistmedlem

För att kunna vara specialistmedlem i FAR måste du ha en god akademisk utbildning och fortlöpande vidareutbilda dig.

  • Du ska ha en för specialistområdet relevant akademisk examen om minst 180 hp.
  • Du ska arbeta på en skatterådgivnings-, redovisnings- eller revisionsbyrå och ha minst fem års praktik inom relevant specialistområde.

Som medlem i FAR får du tillgång till ett varumärke som står för trovärdighet, resurser och internationellt erkännande. FAR bedriver ett kontinuerligt lobby- och remissarbete för att tillvarata dina intressen. FAR är medlem i den internationella branschorganisationen IFAC.