Hållbarhetsbedömning i tre steg

Svårt att komma i gång med såväl det egna hållbarhetsarbetet som i dialogen med kund? Redovisningskonsulter och rådgivare som jobbar med små- och medelstora företag kan få stöd via checklistor, framtagna av Accountancy Europe och översatta till svenska.

Många företag har svårt att få upp farten med verksamhetens hållbara omställning. Och där kan redovisningskonsulter och rådgivare vara till stor hjälp för sina kunder.  

Det menar den europeiska paraplyorganisationen Accountancy Europe och har därför publicerat en 3-stegs hållbarhetsbedömning för små och medelstora företag, som blivit översatt till svenska. 

 Här finns checklistor och bra processer som våra medlemmar kan använda i sitt arbete för att stötta kunderna i hållbarhetstänket. Det är en väldigt bra början. Bland annat hjälper bedömningen till att klassa risker och visa på vilka hållbarhetsområden som är kopplade till miljö, sociala faktorer och styrning, säger Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR, som har översatt dokumentet från engelska.

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist

sara.lissdaniels@far.se

3-stegs hållbarhetsbedömning för små och medelstora företag

Checklistan för hållbarhetsbedömning hjälper redovisningskonsulter för små och medelstora
företag att stötta sina kunder med att bygga upp sin hållbarhetsprofil.