Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Exempel på insatser som byrån kan göra:

  • Aktivt driva den tekniska utvecklingen för byrån och branschen.
  • Kvalitetssäkra den finansiella informationen, som är en förutsättning för företagens innovationsarbete.
  • Stötta innovationsprojekt genom ekonomiska bidrag eller volontärarbete.