Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Det globala målet ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” är ett prioriterat mål för många byråer, både för de egna medarbetarna och för byråns ekonomiska utveckling.

Ekonomisk tillväxt är något som branschen arbetar med dagligen i sina uppdrag och är även relevant i den egna verksamheten, ett tips här är att lyfta hållbarhetsaspekterna i affärsplaner och affärsmål och ta fram utmaningar och möjligheter för verksamheten kopplat till hållbarhet.

Detta mål är särskilt relevant för företag. Anständiga arbetsvillkor är väsentligt för att både kunna rekrytera och behålla personal och det kan branschen jobba med både i den egna verksamheten och i kundernas verksamhet. Vanliga nyckeltal är personalomsättning, övertid, sjukfrånvaro eller frisknärvaro, antal anslutna till kollektivavtal m.m.

I hållbarhetsarbetet är det därför viktigt att definiera:

  • Verksamhetsmål
  • Affärsmål
  • Hur och vad byrån kan påverka
  • Utvecklingsmöjligheter