Mål 7: Hållbar energi för alla

Hållbara energilösningar och hållbar energiförbrukning är ett område som engagerar såväl företag som privatpersoner. Hur byråns arbete kring det globala målet "Hållbar energi" för alla ska formas beror till en del på yttre faktorer.

Frågor att fundera över:

  • Hur ser byråns egen energiförbrukning ut och kan man påverka den?
  • Vad är medarbetarnas förväntningar och vilja att påverka byråns energiförbrukning?
  • Kan det finnas förväntningar från andra intressenter?
  • Är byrån verksam i ett område där energifrågor som exempelvis vind- och vattenkraft, höga energipriser eller ett näringsliv med hög energiförbrukning är särskilt aktuella?
  • I både den egna verksamheten såväl som i kundernas verksamhet kan det vara aktuellt att se över hur man kan mäta andelen förnybar el och skapa förutsättningar för att kunna redovisa denna data.