Mål 5: Jämställdhet

Jämställdhet är en aktuell fråga i branschen och något som ligger högt på många företags agenda.

De byråer som väljer att inkludera det globala målet jämställdhet i sitt hållbarhetsarbete bör sätta ett rimligt men tydligt mål som kan mätas och redovisas. Det kan till exempel baseras på andelen män/kvinnor anställda på företaget eller i företagsledningen. Andra mått på jämställdhet som kan vara viktiga att följa upp är andelen män/kvinnor som är föräldralediga, arbetar deltid eller vidareutbildar sig. Som lönekonsult kan man arbeta med lönekartläggning i företagen och att föreslå en årlig uppföljning.