Mål 4: God utbildning

God utbildning är ett globalt mål där de flesta byråer redan gör ett stort arbete i och med branschens krav på vidareutbildning för att kunna utföra revisions- och rådgivningstjänster med hög kvalitet.

Enligt globala målet nummer 4 är utbildning en grundläggande mänsklig rättighet, nyckeln till välstånd och bidrar till ett hållbart samhälle.

Exempel på insatser som byrån kan göra:

  • Uppmuntra medarbetare att ta uppdrag som lärare
  • Erbjuda praktikplatser
  • Erbjuda utbildning inom hållbarhet för kunder och stimulera fler företag att börja arbeta mer hållbart. 

Några exempel på hur FAR arbetar med mål 4

  • Samverkar med medlemsföretag, näringsliv och samhälle för att identifiera utbildningsbehov.
  • Tar fram och erbjuder relevanta utbildningar inom hållbarhet och hållbarhetsgranskning, kvalitet, etik, penningtvätt och antikorruption.
  • Anlitar och vidareutbildar kompetenta lärare.
  • Erbjuder utbildningsformer och tillfällen som gör det möjligt för många att delta.
  • Strävar ständigt efter att öka antalet utbildningar inom ämnen som är aktuella och relevanta för för revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter, skatterådgivare och specialister.

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se