Mål 2: Ingen hunger

För många byråer kan det vara svårt att se hur man kan påverka det globala målet "Ingen hunger". Men, det finns flera sätt att arbeta med detta mål. Använd målet som diskussionsunderlag för vad och hur byrån kan påverka.

Exempel på insatser som byrån kan göra:

  • Utbilda medarbetare i näringslära.
  • Ha hållbara måltider vid möten, utbildningar och konferenser.
  • Engagera sig i organisationer som arbetar med att minska hunger på global nivå.
  • Stötta organisationer i Sverige som arbetar med att till exempel dela ut mat till behövande.
  • Stötta organisationer som arbetar med hållbart lantbruk eller djurhållning, hållbara matprocesser eller att ta hand om kasserad mat.