Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Att vara en del av det globala hållbarhetsarbetet kan generera konkurrensfördelar för byrån, ge nöjdare medarbetare och vara en fördel vid rekrytering av nya medarbetare.

Några exempel på hur FAR arbetar med mål 17:

  • FAR är medlemmar i IFAC, Accountancy Europe och NRF som alla arbetar med frågor kopplat till revision, företagsrapportering,
    skatt, hållbarhet och styrning. Detta ger påverkansmöjligheter på global, europeisk och nordisk nivå.
  • FAR besvarar internationella och nationella remisser, vilket är ett sätt att vara med och påverka det globala hållbarhetsarbetet.

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se