Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Detta mål kan vara viktigt för byråns intressenter och därför vara prioriterat i byråns hållbarhetsarbete. Det är viktigt att formulera konkreta mål och aktiviteter för att nå dessa.

Exempel på insatser som byrån kan göra:

  • Analysera om byrån har någon påverkan på ekosystem och biologisk mångfald.
  • Göra aktiva val i inköp och förbrukning.