Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Ett strukturerat hållbarhetsarbete leder till att byrån kan ha en positiv påverkan på det samhälle man verkar i.

Exempel på insatser som byrån kan göra:

  • Informera kunderna om hur ett strukturerat hållbarhetsarbete kan gå till.
  • Informera om lagstiftning och regelverk inom hållbarhet och vad den innebär för olika verksamheter.
  • Ta fram förslag på aktiviteter för att öka byråns positiva påverkan i lokalsamhället, exempelvis utbildning för lokala föreningar, ta emot praktikanter, delta i aktiviteter för att minska miljöpåverkan eller stärka den sociala tryggheten. 
  • Analysera vilka sociala sammanhang som påverkar och påverkas av byråns verksamhet, exempelvis lokala föreningar, skolor och lokaltrafik.