Mål 1: Ingen fattigdom

”Ingen kan göra allt men alla kan göra någonting” är ett ordspråk som passar väl in för detta mål. De byråer som väljer att inkludera ”Ingen fattigdom” i sitt hållbarhetsarbete bör sätta ett rimligt men tydligt verksamhetsmål som kan mätas och redovisas. Det kan till exempel baseras på procent av omsättning, timmar, tillfällen eller antal aktiva medarbetare.

Ett perspektiv på att arbeta med detta globala mål är att kriminalitet ofta gror i miljöer där fattigdomen är påtaglig. Genom att bekämpa fattigdom bekämpar vi också brottslighet.

Exempel på insatser som byrån kan göra:

  • Bidra ekonomiskt till organisationer som arbetar med att hjälpa fattiga människor, i Sverige eller i världen.
  • Bidra praktiskt genom volontärarbete, lärarinsatser, läxhjälp, starta insamlingar av kläder, sjukvårdsartiklar etc.
  • Skänka kontorsmaterial, it-utrustning och telefoner.