Antalet digitalt inlämnade årsredovisningar 2023 närmar sig 300 000

De tre senaste månaderna har över hälften av alla årsredovisningar som lämnats till Bolagsverket varit digitalt inlämnade.

I oktober lämnades 35 634 årsredovisningar in, varav 18 521 digitalt. Även de totala andelen digitalt inlämnade årsredovisningar 2023 närmar sig 50 procent.

 

Ankomstår Antal årsredovisningar Antal digitalt inlämnade årsredovisningar Andel digitalt inlämnade årsredovisningar
2023 jan-sept 634 464 293 513 46,3 %
2022 hela året 667 168 254 740 38,2 %
2021 hela året 622 262 179 850 28,9 %
2020 hela året 592 642 101 955 17,2 %

Källa Bolagsverket

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

Aktuella utbildningar

  • Aktuella momsfrågor Momsområdet kännetecknas av snabba förändringar, där kunskap spelar en nyckelroll. Den här kursen hjälper dig som vill hålla dig uppdaterad så att du undviker misstag och förbättrar lönsamheten i ditt företag.
  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • Nyhet
    CSRD - hållbarhetsrapportering enligt nya EU-lagen En kurs för dig som vill lära dig mer om de nya lagstadgade reglerna kring hållbarhetsrapportering, CSRD. Du kommer att få en introduktion till CSRD och ESRS, både vad vi vet idag och hur tidsplanenen ser ut framåt.
  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla styrningen och ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns.
  • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning och hur du hanterar dessa.
  • Revisionsmässiga problem En kurs för dig som är revisor om de typiska problem och dilemmans som revisorer kan ställas inför. Kursen ger dig vägledning i hur du bör resonera, agera och rapportera i dessa svåra situationer.
Alla utbildningar