Tre anledningar att göra karriär som revisor  

Jobbet som revisor är omväxlande och mångsidigt och inkluderar flera olika arbetsuppgifter.

Grunden i revisorsyrket är att granska ett företags eller en organisations redovisning och ge råd så att företaget kan öka sin lönsamhet. Men revisorer jobbar mycket bredare än så.

Ständig utveckling och livslångt lärande

Många revisorer tilltalas av att de aldrig blir fullärda utan hela tiden behöver söka efter ny kunskap och lära sig nya saker. Lång erfarenhet av yrket är verkligen en tillgång som inte ska förbises, men man måste vara beredd på att det som gällde i går inte nödvändigtvis gäller i dag eller i morgon. Eftersom utvecklingen går snabbt behöver du vara nyfikenhet och ha en stark vilja att lära dig nya saker. Därför är revisorsyrket en riktigt bra karriär för dig som lätt blir uttråkad av att göra samma sak varje dag och samtidigt tilltalas av utmaningar. Som revisor får du variation och en naturlig möjlighet till kompetensutveckling.

Göra skillnad för samhället

En viktig del av revisorsyrket är att göra världen till en bättre plats och att göra verklig skillnad för andra. Du som har ett stort engagemang för hållbarhet och känsla för rättvisa och som vill syna stora företag i sömmarna kommer att göra ett riktigt bra jobb som revisor. Det är din uppgift att verka för att regler och lagar följs. Dessutom ger du råd för ökad lönsamhet och kan vara den som inspirerar företagen att gå ytterligare ett steg längre och inte nöja sig med minsta möjliga.

Bred erfarenhet från näringslivet

Som revisor jobbar du nära ledningsgruppen och ger råd i de största besluten som företag fattar. Du är med där det händer och spelar en nyckelroll som företagsledningen har fullt förtroende för. Revisorer jobbar rådgivande åt flertalet företag, från start-ups till börsnoterade bolag. Därför är du delaktig i framgångs- och förändringsarbete i många olika organisationer, vilket ger en bred erfarenhet från näringslivet.  
 

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se