Basmedlem Helene

Helene Lindbäck, revisor och redovisningskonsult, Klara Siffror AB Västerås.

Varför valde du att bli medlem i FAR?
– När jag började på mitt nuvarande jobb på Klara Siffror i Västerås tyckte vi att jag borde vara medlem i FAR.

Vad förväntar du dig av ditt medlemskap?
– Att få ta del av FAR:s förmåner och nyheter. Jag planerar även att delta på en av FAR:s utbildningsveckor.

Berätta lite kort om dina arbetsuppgifter?
– Efter att tidigare ha arbetat som revisor på en av de stora byråerna så jobbar jag nu på en mindre byrå med revision och redovisning.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Bredden, jag trivs med att jag får arbeta med allt från löpande bokföring till bokslut och revision.

Text: Anna Ekström
Foto: Klara Siffror