2022-09-22
Press

Nya namn i FAR:s styrelse och kvalitetsnämnder

På FAR:s årsstämma valdes ny styrelseordförande för FAR och nya ledamöter valdes in i styrelsen samt i de olika kvalitetsnämnderna och i valberedningen.


- Det har varit ett händelserikt år för revisions- och rådgivningsbranschen. Sammantaget har vi tagit flera steg framåt inom många viktiga områden och nått framgång i våra långsiktiga mål kring förtroende, framtid och samhällsnytta. Det sa FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman, i samband med årsstämman.

På stämman, som hölls digitalt i Stockholm torsdagen 22 september, behandlades det gångna verksamhetsåret maj 2021-april 2022. Dessutom valdes ny styrelseordförande för FAR och nya ledamöter valdes in i styrelsen samt i de olika kvalitetsnämnderna och i valberedningen. Åsa Lundvall avtackades efter två år som ordförande i FAR:s styrelse.

FAR:s styrelse 2022/2023

FAR:s styrelse består av 15 ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande.

Ordförande: Hans Warén, Deloitte, (nyval)

Första vice ordförande: Tina Zetterlund, KPMG, (nyval)

Andra vice ordförande: Mikael Ernström, Ernströms Revisionsbyrå, (omval).

Styrelseledamöter, nyval: Rickard Andersson, EY, Håkan Danmyr, PwC och Anneli Pihl, Deloitte.

Styrelseledamöter, omval: Dan Beitner, KPMG, Nicklas Bohman, Aspia, Helena Dale, Balansen, Erik Emilsson, Revideco, Micael Engström, EY, Anna Johnson, Grant Thornton, Helena Kaiser de Carolis, PwC, Anna Nilsson, Grant Thornton, och Malin Nilsson, BDO.

De nyvalda ledamöterna ersätter Åsa Lundvall, EY, Kajsa Boqvist, PwC, och Peter Ekberg, Deloitte.

Nya ledamöter i kvalitetsnämnder

FAR har tre kvalitetsnämnder med uppdrag att säkerställa kvalitetsfrågor för branschen. Det är kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet, för revisionsverksamhet och för skatterådgivning.

Till ny ordförande i kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet valdes Marina Svenman, EY. Till ny vice ordförande i kvalitetsnämnden inom redovisningsverksamhet valdes Nina Olli, Sydrevisioner Väst.

Till nya ledamöter i kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet valdes Charlotte Deurell Åberg, Thorell Revision, Gunilla Holmgren, Deloitte, Hanna Karmebäck, JPA Redovisning, och Alexandra Zettvall, BDO.

Till nya ledamöter i kvalitetsnämnden för skatterådgivning valdes Anders Fridlund, Mazars, och Nils Schmid, KPMG.

Valberedning

Till nya ledamöter i valberedningen valdes Anders Hell, Satsa Redovisningsbyrå, och Magnus Henrysson Svensson, PwC.

Mer från FAR:s årsstämma

Läs mer om FAR:s ordförande Hans Warén

Se FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelmans anförande på stämman

Se FAR:s ordförande Hans Waréns anförande på stämman

FAR:s styrelse