2022-09-22
Press

Hans Warén ny ordförande i FAR

Hans Warén, Deloitte, tar över som ordförande i FAR.

− FAR behöver fortsatt ha fokus på rätt frågor, vara en stark röst för branschen och bedriva ett bra påverkansarbete nationellt och internationellt, konstaterar han.

Det händer mer i omvärlden som påverkar revisions- och rådgivningsbranschen än vad det har gjort på många år. Det gäller hela hållbarhetsområdet, det gäller EU-kommissionens konsultation ”Three pillars of corporate reporting” och det gäller ny revisionsstandard för mindre komplexa företag för att nämna några.

FAR är branschens röst utåt

− FAR:s uppgift är att skapa bra förutsättningar, för att våra yrkeskategorier ska kunna göra ett bra jobb. Det är därför det är viktigt att FAR är en del av opinionen. FAR står på tre ben – att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap och opinionsbildning. Alla benen är lika viktiga men just nu, med tanke på allt som händer i omvärlden, kommer opinionsbildningen och påverkansarbetet att vara extra viktigt. FAR är branschens röst utåt och ska verka för branschens och marknadens bästa, säger Hans Warén.

Hans Warén har suttit i FAR:s styrelse de senaste två åren och kom in som förste vice ordförande på Deloittes mandat.

− Om två år vill jag kunna se i backspegeln och konstatera att det här blev riktigt bra. När jag går in i något är alltid mitt mål att lämna det lite bättre än vad det var, säger han.

FAR fördjupar dialogen med näringsliv och myndigheter

− Med Hans Warén som ordförande kommer att vi att fortsätta FAR:s påverkansarbete och vårt opinionsarbete. Tillsammans fortsätter vi att vara involverade i dialogen på den internationella arenan och fördjupa dialogen i Sverige med näringsliv och myndigheter för att stötta branschen och företagen och hjälpa branschen att forma sin egen framtid, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

En längre intervju med Hans Warén publiceras på tidningenbalans.se och i tidningen Balans nr 5 2022.

 

 

Mer från FAR:s årsstämma

Nya namn i FAR:s styrelse och kvalitetsnämnder

Se FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelmans anförande på stämman

Se FAR:s ordförande Hans Waréns anförande på stämman

FAR:s styrelse