2024-03-19
Nyheter

FAR sätter ny Reko på paus

FAR pausar arbetet med att ta fram en ny och uppdaterad version av Reko, svensk standard för redovisnings- och lönetjänster.

– Vi har nu beslutat att sätta uppdateringen på paus. En viktig förklaring är Bankföreningens hemställan om obligatorisk auktorisering av redovisningskonsulter. En annan anledning är att vi gjorde stora förändringar i Reko under 2023, där fokus låg på kvalitetsstyrning och på att arbeta med kvalitetsfrågor framåtriktat och proaktivt för att förebygga brister. Det minskar behovet av en ny uppdatering just nu. Det säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Reko, svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, gavs ut första gången 2008 med syftet att säkerställa hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster. Reko uppdaterades senast för två år sedan.

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se
Mer om Reko 2023

Mer om Reko 2023

I Reko 2023 beskrivs hur medlemsföretaget styr sitt kvalitetsarbete och får en fungerande process för den egna kvalitetssäkringen. Varje medlemsbyrå ska ha en kvalitetssäkringsprocess i syfte att identifiera och åtgärda brister.