2024-05-30
Nyheter

Riksdagen har antagit nya regler om hållbarhetsrapportering

Riksdagen har sagt ja till nya regler om hållbarhetsrapportering. Reglerna ska börja tillämpas den 1 juli 2024 och gäller stora företag och koncerner. FAR välkomnar beslutet som ger företag och revisorer klarhet i vad som gäller och möjlighet att förbereda sig inför de kommande kraven.

Under våren föreslog regeringen nya regler om hållbarhetsrapportering med anledning av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Nu har riksdagen röstat ja till regeringens förslag.

FAR välkomnar nya regler

Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor och hållbarhetsspecialist på FAR, är positiv till beslutet.

– Det är glädjande att riksdagen äntligen sagt ja till nya regler om hållbarhetsrapportering. Det sena genomförandet har inneburit osäkerhet för både företag och revisorer, men nu står det klart vilka företag som omfattas av kraven och från vilken tidpunkt de gäller.

Rapporteringskraven införs stegvis och de företag som är först ut ska börja tillämpa de nya reglerna för räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av juni 2024. För företag som inte tillämpar brutet räkenskapsår innebär det att den första hållbarhetsrapporten ska upprättas för räkenskapsåret 2025.

Företag som omfattas av nya regler

Reglerna gäller företag och koncerner som uppfyller minst två av följande tre kriterier:

  • 250 anställda under verksamhetsåret
  • Balansomslutning över 280 miljoner kronor
  • Nettoomsättning över 550 miljoner kronor

Mer information

Läs mer om beslutet på Riksdagens webbplats
 
Läs FAR:s Q&A Frågor och svar om CSRD 

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist och auktoriserad revisor

sara.lissdaniels@far.se