2024-05-29
Nyheter

FAR och Järvaveckan lanserar rapport om företagande i utsatta områden

I samband med Järvaveckan 2024 har FAR i samarbete med Järvaveckan Research genomfört en undersökning om företagandets förutsättningar i utsatta områden

Syftet med undersökningar har varit att ge en ökad förståelse för  de utmaningar och möjligheter som företagare i olika delar av landet står inför. Resultatet, som genomförts av Indikator, har sammanställts i rapporten ”Företagandets förutsättningar i utsatta områden”. 

Rapporten jämför svar från företagare i utsatta områden med svar från företagare i övriga Sverige, och lyfter bland annat fram skillnader i till exempel resursanvändning, tillväxtambitioner, ekonomiska utmaningar och behov av stöd. 

– Min förhoppning är att den här rapporten ska inspirera till fortsatt diskussion om vilka åtgärder som behövs för att förbättra förutsättningarna för företagare i utsatta områden, säger FAR:s VD och generalsekreterare Karin Apelman i en kommentar till lanseringen.