2024-06-14
Nyheter

ISA för LCE föreslås bli god revisionssed i Sverige

Revisorsinspektionen föreslår att ISA för LCE ska kunna tillämpas vid revision av mindre komplexa företag i Sverige. FAR välkomnar förslaget.

Revisorsinspektionen föreslår i ett utkast till allmänt uttalande att ISA för mindre komplexa företag (ISA för LCE) ska få tillämpas i Sverige. FAR ser mycket positivt på att standarden föreslås utgöra god revisionssed i Sverige på samma sätt som ISA gör i dag.

– Det här är ett viktigt steg för att göra revisionsprocessen mer anpassad och effektiv för mindre komplexa företag. För revisorer innebär det att kraven blir tydligare för den här typen av företag. Eftersom ISA för LCE innebär samma grad av säkerhet i granskningen medför den nya standarden ingen större skillnad för användaren av rapporten, säger Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR.

Sverige har internationellt sett låga gränser för revisionsplikt och många mindre komplexa företag har därför krav på revision. Revisorsinspektionen bedömer att ISA för LCE resulterar i lika goda revisioner i dessa företag som om ISA hade använts. I det allmänna uttalandet föreslår Revisorsinspektionen att ISA för LCE inte ska få tillämpas på företag och koncerner som är stora enligt årsredovisningslagen.

– Nationella standardsättare förutsätts överväga och införa kvantitativa begränsningar för när standarden får användas. Vi tycker att det är klokt att begränsa tillämpningen till revision av mindre företag och koncerner och att använda ett inarbetat begrepp. Större företag har ofta mer komplexa strukturer som kräver revision enligt ISA, säger Björn Irle.

Mer information

Läs FAR:s remissvar som även belyser de tre specifika frågor som Revisorsinspektionen har önskat svar på. 

Läs den engelska versionen av ISA för LCE. 

Läs om FAR:s arbete med en översättning av ISA för LCE till svenska. 

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se