Revisionsplikt

Regeringen har tillsatt en utredning för att motverka att aktiebolag och andra företag används för brott. En del i uppdraget är att titta på återinförandet av revisionsplikt. Initiativet välkomnas av FAR.

 • 2022-04-29
  Nyheter

  Medlemsförankringen är viktig i utredning om revisionsplikten

  Läs artikeln
 • 2022-02-14
  Nyheter

  FAR medverkar i statlig utredning om bolag som brottsverktyg

  Läs artikeln
 • 2021-12-30
  Nyheter

  FAR välkomnar utredning om revisionsplikten

  Läs artikeln
 • Läs mer om revisionsplikten i tidningen Balans

 • 2022-01-31
  FAR-bloggen

  Revision stärker förtroendet i näringslivet

  Läs artikeln
 • 2021-12-05
  Karin Direkt

  Revision stärker företagens konkurrenskraft

  Läs artikeln
 • 2021-10-26
  Nyheter

  "Kampen mot ekonomisk brottslighet angelägen” – därför behövs revision

  Läs artikeln