Revisionsplikt

Regeringen har tillsatt en utredning för att motverka att aktiebolag och andra företag används för brott. En del i uppdraget är att titta på återinförandet av revisionsplikt. Initiativet välkomnas av FAR.

 • 2023-06-30
  Nyheter

  Utredningen Bolaget som brottsverktyg beskriver för- och nackdelar med revisionsplikt

  Läs artikeln
 • Artikel

  Dagens gränsvärden för revisionsplikt är rimliga

  Läs artikeln
 • 2022-04-29
  Nyheter

  Medlemsförankringen är viktig i utredning om revisionsplikten

  Läs artikeln
 • 2022-02-14
  Nyheter

  FAR medverkar i statlig utredning om bolag som brottsverktyg

  Läs artikeln
 • 2021-12-30
  Nyheter

  FAR välkomnar utredning om revisionsplikten

  Läs artikeln
 • Läs mer om revisionsplikten i tidningen Balans