Revisionsplikt

FAR vill att regeringen tar initiativ till en bred dialog mellan departement, myndigheter och organisationer, exempelvis i en kommission. Ett sådant initiativ skulle ge regeringen konkreta och välförankrade förslag som kan leda till en effektiv lagstiftning mot ekonomisk brottslighet - och vara mer effektivt än att återinföra revisionsplikten, anser FAR.

 • 2023-12-15
  Press

  FAR söker breda lösningar för att motverka ekonomisk brottslighet

  Läs artikeln
 • 2023-06-30
  Nyheter

  Utredningen Bolaget som brottsverktyg beskriver för- och nackdelar med revisionsplikt

  Läs artikeln
 • Artikel

  Dagens gränsvärden för revisionsplikt är rimliga

  Läs artikeln
 • 2022-04-29
  Nyheter

  Medlemsförankringen är viktig i utredning om revisionsplikten

  Läs artikeln
 • 2022-02-14
  Nyheter

  FAR medverkar i statlig utredning om bolag som brottsverktyg

  Läs artikeln
 • Läs mer om revisionsplikten i tidningen Balans