2024-02-23
Nyheter

Så införs ISA för LCE

Under 2024 kommer Revisorsinspektionen att arbeta med införandet av den nya standarden för granskning av mindre komplexa företag. FAR för en aktiv dialog med Revisorsinspektionen och har bland annat diskuterat gränsvärden för revision enligt ISA för LCE.

I december 2023 publicerades den nya standarden för granskning av mindre komplexa företag: ISA for LCE. För att standarden ska kunna användas i Sverige behöver Revisorsinspektionen godkänna den som god revisionssed i Sverige vad gäller finansiell revision av en årsredovisning. Den kan även komma att kompletteras med ytterligare regler för tillämpning.

FAR i dialog med Revisorsinspektionen

I Revisorsinspektionens verksamhetsplan för 2024 framgår att myndigheten ska arbeta med ”de mindre revisionsföretagens förutsättningar - införandet av en ny standard för revision av mindre komplexa företag i Sverige”. Det är ett viktigt besked till branschen.   

FAR för en aktiv dialog med Revisorsinspektionen om införandet av standarden. Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR, är delaktig i processen. 

– FAR har initierat en översättning av standarden. En fråga i översättningen är redan löst – namnet. Det svenska namnet på standarden blir ”ISA för mindre komplexa företag” som kan förkortas till ”ISA för LCE”.

I samtalen med Revisorsinspektionen diskuteras bland annat kvantitativa gränsvärden för revision enligt ISA för LCE. Standarden har inga gränsvärden men varje land uppmuntras att överväga och införa egna gränsvärden.

Införande av den nya standarden

ISA för LCE kan tillämpas för räkenskapsår som inleds efter den 15 december 2025 eller senare. Det skulle för kalenderår betyda räkenskapsåret 2026 där revisionsberättelsen avges våren 2027. Den får dock tillämpas tidigare.

– FAR återkommer med mer information under arbetet med ISA för LCE. Vi kommer bland annat att bjuda in de programvaruleverantörer som tillhandahåller och utvecklar program för revision till en rundabordsdiskussion om ISA för LCE, säger Björn Irle.

Den engelska versionen av standarden finns tillgänglig hos IFAC.

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se