2024-06-19
Nyheter

FAR bjuder på sommarläsning

Nu kan du läsa "Hållbarhet i praktiken – en redovisningsguide" och få rätt verktyg för att kunna hjälpa dina kunder med hållbarhetsrapportering. Guiden erbjuder en praktisk arbetsprocess i åtta steg och passar både redovisningskonsulter, rådgivare och företag som vill komma i gång med sitt hållbarhetsarbete.

Den 1 juli träder reglerna i det nya direktivet för hållbarhetsrapportering, CSRD, i kraft i svensk lagstiftning. Även om det bara är de största företagen som träffas av lagkraven förväntas många små och medelstora företag behöva rapportera hållbarhetsinformation. Kraven kommer från olika intressentgrupper som kreditgivare och stora kunder. Som redovisningskonsult är du den naturliga rådgivaren som mindre företag vänder sig till för att få hjälp med sin rapportering, så även hållbarhetsrapportering.

Kom i gång med hållbarhetsarbetet

Nu finns möjlighet att läsa Hållbarhet i praktiken – en redovisningsguide. Ta tillfället att sätta dig in i hur du kan stötta dina kunder med att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete. Boken är skriven för redovisningskonsulter som arbetar med mindre företag som efterfrågar stöd i arbetet med hållbart företagande. Den passar även för andra rådgivare och för företag som är intresserade av att påbörja sitt hållbarhetsarbete.

En guide i åtta steg

Guiden inleds med en övergripande beskrivning av hållbarhet, hållbart företagande och frivillig hållbarhetsredovisning. Den innehåller även kort information om den lagstadgade hållbarhetsrapporten och vilken effekt den kan få även på de mindre företagen som inte omfattas av lagkravet men ändå kan förväntas att redovisa olika hållbarhetsfrågor. Boken innehåller en arbetsprocessbeskrivning i åtta steg som exemplifierar hur arbetet kan gå till rent praktiskt.

Läs guiden 

Fyll i formuläret så skickar vi en länk till guiden till dig via mejl. 

 
 

Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.