2024-02-07
Nyheter

Fyra skatteverksamheter godkända

Fyra skatteverksamheter som blev kvalitetskontrollerade under hösten har blivit godkända. Resultatet har fastställts av kvalitetsnämnden för skatterådgivningsverksamhet.

FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet genomförde hösten 2023 kvalitetskontroller hos Accountor Ekonomi & Rådgivning, CC Young & Co, Frejs Revisorer och Vest Juridik i Norrland. Den 12 december beslutade nämnden att godkänna alla verksamheter. Pär Magnus Wiséen, ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet, tycker det är glädjande att verksamheterna klarade höstens kvalitetskontroller.

– En godkänd kontroll är ett kvitto på att verksamheten håller god kvalitet och att det är ordning och reda på byrån. Samtidigt kan den kontrollerade byrån få förslag på förbättringar och tips på hur saker och ting kan göras enklare eller bättre. Det är ett bra stöd i byråns eget kvalitetsarbete, säger Pär Magnus Wiséen.

En av byråerna som klarade höstens kvalitetskontroll är Frejs Revisorer. Där har man en intern grupp som arbetar löpande med kvalitetsgranskning och genomför egna kontroller av verksamheten. Magnus Lovén, auktoriserad skatterådgivare och partner på Frejs Revisorer, berättar att Frejs jobbar aktivt med kunskapsspridning mellan olika affärsområden.

– Det känns skönt att vi har fått en bekräftelse från FAR:s kvalitetsnämnd på att vi arbetar rätt inom detta ständigt högaktuella och viktiga område. Det är också ett bevis på att verksamheten håller en hög kvalitetsnivå och att våra auktoriserade skatterådgivare följer de regelverk som finns, säger Magnus Lovén.

Kvalitetskontrollen genomförs var sjätte år. Syftet är att näringsliv och samhälle ska kunna förlita sig på FAR-medlemmarnas arbete. FAR kommer att genomföra ytterligare kvalitetskontroller under hösten.

FAR förklarar kvalitetskontrollen

FAR förklarar kvalitetskontrollen

FAR har sedan länge genomfört kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag. Syftet är att näringsliv och samhälle med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete. Samtidigt är kvalitetskontrollen ett stöd för medlemmar i deras eget kvalitetsarbete.

Kvalitetskontrollerad och auktoriserad av FAR

Märket "Kvalitetskontrollerad och auktoriserad av FAR" kan användas av de medlemmar som genomgått kvalitetskontrollen med godkänt resultat.

Märket visar kunder, samhälle och andra intressenter att företaget och konsulten bedriver ett aktivt kvalitetsarbete, som är kontrollerat och verifierat av FAR.

Märket laddas ner via FAR:s medlemssidor